ต่ำสุด(฿). 0
สูงสุด(฿). 7,000,000

ประกาศพรีเมี่ยม

รายการใหม่
1275, ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
550,000 ฿
ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 123 ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย
ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 36.6 ตร.ว.
1274, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
1,390,000 ฿
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 12/63 ม.ฐิติมาโฮม, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.ฐิติมาโฮม
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 40 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1273, ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
1,600,000 ฿
ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 369 หมู่บ้านทองธน, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, หมู่บ้านทองธน
ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 56 ตร.ว.
 • 3
 • 2
1272, ขายถูก บ้านแผดชั้นเดียว หมู่บ้านศศิธร16 เลขที่ 111/314 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
1,750,000 ฿
ขายถูก บ้านแผดชั้นเดียว หมู่บ้านศศิธร16 เลขที่ 111/314 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 111/314 หมู่บ้านศศิธร16, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, หมู่บ้านศศิธร16
ขายถูก บ้านแผดชั้นเดียว หมู่บ้านศศิธร16 เลขที่ 111/314 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 48.1 ตร.ว.
 • 2
 • 2
1271, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
1,390,000 ฿
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 12/65 ม.ฐิติมาโฮม, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.ฐิติมาโฮม
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 40.4 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1270, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
2,200,000 ฿
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 111/352 ม.ศศิธร16, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, ม.ศศิธร16
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
 • 64.7 ตร.ว.
 • 3
 • 2

อสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง